Zalety urządzenia :

 • Możliwość pracy urządzenia w trybie pracy ciągłej.
 • Urządzenie wykonane w klasie Izolacji C
 • Możliwość regulacji siły przyciągania elektromagnesu
 • Możliwość wyposażenia w system wymuszonego chłodzenia powietrzem
 • Separatory wyposażone są w napędy firmy NORD – z możliwością indywidualnego producenta napędu
 • Możliwość dodatkowego wyposażenia tj: czujnik zejścia taśmy,  czujnik obrotów bębna, smarownice automatyczne
 • Możliwość dopasowania urządzenia do indywidualnego miejsca zabudowy ( wymiary gabarytowe)

Dopuszczenia urządzeń:

 • Praca w strefie zagrożenia wybuchem ATEX 22
 • Praca w strefie zagrożenia wybuchem ATEX 21
 • Praca w strefie niebezpieczeństwa wybuchu metanu – klasa „c” oraz niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego „b” – Ex I M2 Ex h I Mb

Możliwość pracy :

 • Praca przerywana – załączanie za pomocą detektora metali, który wykrył zanieczyszczenie
 • Praca ciągła – załączane wraz z przenośnikiem

Układ położenia

 • Poprzecznie do taśmy ( zdjęcie 1)
 • Wzdłużnie – na przesypie ( konieczność zastosowania bębna z materiału niemagnetycznego) (zdjęcie 2)

Konieczne zmiany w obrębie urządzenia

 • Wymiana zestawu krażnikowego pod separatorem na niemagnetyczny - zestaw jedno-krażnikowy ( rolka spulchniająca)
 • Wymiana trasy przenośnika na niemagnetyczną na długości do 3m w zależności od typu separatora
 • W obrębie pod separatorem osłony BHP wykonane z materiału niemagnetycznego

Najbardziej popularnymi aplikacjami z wykorzystaniem separatorów są:

 •  ciągi nawęglana (elektrownie, elektrociepłownie)
 •  transport kruszywa (przemysł wydobywczy, cementownie)
 •  transport rud (kopalnie rud)
 •  transport odpadów (wysypiska, sortownie śmieci, recykling)
 •  transport drewna i biomasy (tartaki, przemysł papierniczy, elektrownie, elektrociepłownie)
 •  transport komponentów (huty, odlewnie)

 

Przykładowe realizacje 

  

Montaż separatorów elektromagnetycznych ELJOT 1400A na odstawie węgla z szybu w kopalni węgla kamiennego 

 

Montaż separatora elektromagnetycznego ELJOT 1600C na przenośniku nawęglania w elektrowni 

 

                                                 

Montaż separatora ELJOT 1000C na przenośniku podawania Biomasy                  Montaż separatora ELJOT 800B na przenośniku podawania biomasy

 

 

Karta katalogowa